Lakossági barnakőszén felmérés – 2022.

BODORFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8471 Bodorfa, Szabadság u. 30.
Tel.: 06-87/576-006

T Á J É K O Z T A T Á S

„Lakossági barnakőszén felmérés – 2022”

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárának közlése alapján a szomszédunkban zajló háború miatt megváltozott gazdasági környezetben a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Belügyminisztérium előzetes felmérést végez a SZÉNTÜZELÉSRE ALKALMAS FŰTŐBERENDEZÉSSEL rendelkező lakosság körében a háztartások barnakőszén szükségletére vonatkozóan, melyhez az Önkormányzatok segítségét kérte.

Kérjük az érintett lakosokat, hogy a barnakőszénre vonatkozó előzetes igényeiket háztartásonként – a mennyiség (mázsa) megjelölésével –

2022. szeptember 29-én 15.00 óráig

az alábbi elérhetőségek valamelyikén juttassák vissza az igénybejelentő lapot.

  • személyesen: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Káptalanfai Kirendeltség 8471 Káptalanfa, Rákóczi u. 5.
  • e-mail: titkarsag@kaptalanfa.hu

Az igények felmérése a kormányzati döntés megalapozását szolgálja, tehát a háztartásonként leadott igényléseket települési szinten összesítjük, azon önmagukban nem keletkeztetnek jogosultságot fűtőanyag ellátásra.

Köszönjük együttműködésüket!

Letölthető nyomtatvány az igénybejelentéshez itt!

Kardos Róbert
polgármester

spacer