Bodorfa Község Önkormányzata képviselő-testületének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete megalkotásának partnerségi egyeztetéséről munkaközi tájékoztató és a rendelet tervezet

 Bodorfa Község Önkormányzata képviselő-testületének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete megalkotásának partnerségi egyeztetéséről munkaközi tájékoztató

Tisztelt Asszonyom!
Tisztelt Uram!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés be) pontjában, Bodorfa Község Önkormányzata képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ában foglaltak szerint tájékoztatom a következő partnereket:

  1. a) Bodorfa község lakossága és a Bodorfán ingatlantulajdonnal rendelkezni jogosult természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
  2. b) Bodorfa községben működő, településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai szerveződés,
  3. c) Bodorfa község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  4. d) Bodorfa községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  5. e) Bodorfa községben működő egyházak,
  6. f) Bodorfán székhellyel rendelkező és bejegyzett településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható érdekképviseletre létrehozott szervezet,

hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának törvényességi felhívásában foglaltakra tekintettel a Képviselő-testület Bodorfa Község Önkormányzata képviselő-testületének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének tervezete elkészült, mellyel kapcsolatban lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum

    • időpontja: 2018. december 6. napján 1500 óra
    • helye: Községháza, Bodorfa, Szabadság u. 30.

A rendelettervezet jelen munkaközi tájékoztató mellékletét képezi.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdése ba) pontja értelmében észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, vagy a lakossági fórumot követő 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni, Bodorfa Község Polgármesterének címezve, 8471 Bodorfa, Szabadság u. 30. címre történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a bodorfa@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.

 Bodorfa, 2018. november 26.

Kardos Róbert
polgármester

Letölthető dokumentumok:

 

 

spacer